इंसानियत

प्यार दे प्यार ले, ना दर्द दे ना दर्द ले
विश्वास दे विश्वास ले ,सहारा दे सहारा ले 
खुश रह ख़ुशी बाँट ,ग़मों को ज़िन्दगी से छाँट 
जात धर्म कोई भी हो, सिर्फ इंसानियत से काम ले  

Leave a Reply